En construcció

En aquest espai, els propietaris de les vivendes de les comunitats que administrem, podrán consultar les dades de les seves comunitats, així com descarregar-se la información en pdf de les actes, convocatories, avisos, etc…, i comunicar i consultar incidències.

SERVEIS DE L'ADMINISTRADOR

 • Prendre les mesures convenients i fer els actes necessaris per a conservar els béns i el funcionament correcte dels serveis de la comunitat.
 • Vetllar perquè els propietaris compleixin les obligacions i fer-los els advertiments pertinents.
 • Preparar els comptes anuals de l'exercici precedent i el pressupost.
 • Executar els acords de la Junta i fer els cobraments i pagaments que correspongui.
 • Decidir l’execució de les obres de conservació i reparació de caràcter urgent, de la qual cosa ha de donar compte immediatament a la presidència.
 • Pagar, amb autorització de la presidència, les despeses de caràcter urgent que poden esser a càrrec del fons de reserva.
 • Gestió del pagament servei de neteja.
 • Una reunió ordinària i extraordinària, si s’escau, anual en horari i calendari laboral normal per a l’activitat d’oficines i despatxos.
 • Convocar la Junta ordinària anual i les possibles reunions extraordinàries.
 • Atendre els pagaments de subministraments (aigua, llum, ascensor, neteja i serveis).
 • Fer les remeses bancàries pel cobrament de les quotes.
 • Reclamació amistosa d’impagats.
Seguros desde 1976
Servicios